ČSOB - ČSOB Úver na splatenie úverov

Všeobecné informácie
BankaČSOB
ProduktČSOB Úver na splatenie úverov
AkciaAkcia:
- kataster za klienta vybaví banka,
- dofinancovanie hypotéky produktom ČSOB stavebnej sporiteľne, úverom Hypo EXTRA na kúpu nehnuteľnosti, REKO úverom na modernizáciu, rekonštrukciu a splatenie úverov.

Zvýhodnené úrokové sadzby pri čistom refinancovaní úveru do 90 % z hodnoty zábezpeky:
- pri FIX3 od 0,89%,
- pri FIX4 od 0,99%,
- pri FIX5 od 0,99%,
- pri FIX10 od 1,15%.

Benefit vrátenie až 3 splátok
Klienti, ktorí refinancujú úver z inej banky do ČSOB môžu získať benefit až do výšky 1.500 € podľa výšky prenesenej hypotéky.
Podmienky získania benefitu:
- refinancovanie úverov na bývanie z inej banky,
- platí pre všetky bonity a LTV,
- vyplatenie benefitu je možne len na bežný účet v ČSOB,
- splátka bude uhradená klientovi automaticky v lehote do 90 kalendárnych dní od uhradenia prvej anuitnej splátky.

Banka ponúka klientom:
- bezplatné mesačné mimoriadne splátky cez aplikáciu SmartBanking do výšky 1,5% zostatku istiny, min. 50 €.
Podmienky získaniaFyzické osoby vo veku od 18 rokov s trvalým pobytom v SR aj mimo SR.
Výhody / BonusyMožnosť:
refinancovať existujúce účelové a neúčelové úvery z iných bánk, zo stavebných sporiteľní, z leasingových spoločností a nebankových inštitúcií.
- realizovať bezplatné mimoriadne splátky mesačne až do výšky 1,5% zo zostávajúcej istiny úveru, a to bez poplatku či navýšenia úrokovej sadzby cez smartphone alebo tablet v bezplatnej aplikácii ČSOB SmartBanking,
- požiadať o skrátenie doby splatnosti pri zachovaní výšky pôvodnej mesačnej splátky.
Doklady potrebné k vybaveniu

Dva doklady totožnosti.

Ak ste zamestnanec:
- potvrdenie o výške príjmu (nie staršie ako 60 dní od vystavenia) a posledný výpis z účtu,
- v prípade poukazovania príjmu na účet v ČSOB (min. 3 mesiace) nepotrebujete potvrdenie o príjme ani výpis z účtu,
- ak poberáte príjem v hotovosti, potvrdenie o výške príjmu (nie staršie ako 60 dní od vystavenia).
Ak ste fyzická osoba - podnikateľ, potrebujete:
- kópiu daňového priznania a príloh k daňovému priznaniu za posledné daňové obdobie, potvrdenie o podaní daňového priznania a bezdĺžnosti voči daňovému úradu.

Povinnosť dokladovať použitie peňazí

Áno

Vek klientaMin:

18 rokov

Max:

65 rokov

Minimálna výška úveru

4 500,00 €

Maximálna výška úveruDo 90% z hodnoty založenej nehnuteľnosti.

Doba splatnosti úveru v rokochMin:

3

Max:

30

Zabezpečenie úveru
Čerpanie úveru hneď po podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Áno

Náklady na ocenenie bytu bankovým znalcom---
Náklady na ocenenie domu bankovým znalcom---
Zriadenie záložného práva - kolky66 €
List vlastníctva - kolky8 €
Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru (%)

0.00 %, max. 0.00 €

Zmena v úverovej zmluve

180,00 €

Zmena nehnuteľnosti ako zabezpečenia

180,00 €

Expresné spracovanie úveru

200,00 € urgentné vyjadrenie k žiadosti o úver a urgentné čerpanie úveru

Ďalšie čerpanie úveru

Prvé čerpanie je bez poplatku, ďalšie za poplatok 25,00 €.


Predčasná splátka k termínu obnovy

0,00 €

Predčasná splátka mimo termínu obnovy

Skutočné náklady, max. 1% z objemu mimoriadnej splátky.

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %)

20% istiny úveru na bývanie v lehote jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy o úvere na bývanie

Pokuty a sankcie
Sankčná úroková sadzba

5% p.a. + základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky

Poplatok za 1.upomienku20 €
Poplatok za 2. upomienku (resp. výzvu na predčasné splatenie)

40 €

Spôsob splácaniaAnuitný
Povinné poistenie splácania úveruNie
Povinné poistenie nehnuteľnosti

Áno

Povinné životné poistenie

Nie