OTP Banka - otp REFINANC úver

Všeobecné informácie
BankaOTP Banka
Produktotp REFINANC úver
AkciaAkcia:
- otp REFINANC úver pri fixácii na 3 roky s úrokovou sadzbou od 0,89%, na 4 a 5 rokov od 0,99%, na 7 rokov od 1,15%, na 10 rokov od 1,15%,
- zľavy z úrokovej sadzby za aktívne využívanie účtu vedeného v OTP Banke,
- preplatenie poplatku za predčasné splatenie úveru v inej banke,
- poplatok za poskytnutie úveru 90 €.

Aktívne využívanie účtu znamená:
- zasielanie mzdy na účet vedený v OTP Banke vo výške min. 300 €,
- použitie platobnej karty na platby v obchodoch min. 3 krát,
- realizovanie min. 1 trvalého príkazu alebo 1 inkasa z účtu v OTP Banke.
Podmienky získania

Občania vo veku od 18 do 65 rokov s trvalým pobytom na území SR s pravidelným príjmom zo závislej činnosti, z podnikania alebo iným príjmom.

Výhody / Bonusy

Výhody:
- možnosť refinancovať aj úvery poskytnuté nebankovými a lízingovými spoločnosťami,
- možnosť získania finančnej rezervy formou navýšenia úveru,
- refinancovanie aj bez dokladovania príjmu,
- bez nákladov za vypracovanie nového znaleckého posudku,
- zníženie úrokovej sadzby v prípade aktívneho využívania bežného účtu vedeného v OTP Banke.

Doklady potrebné k vybaveniu

Dva doklady totožnosti, aj bezdokladovania prímu.

K účelu úveru je potrebné predložiť: 
- doklady k refinancovaným úverom, úverovú zmluvú a doklad o výške zostatku refinancovaného úveru.
K predmetu zabezpečenia:
- pôvodný znalecký posudok.
Povinnosť dokladovať použitie peňazí

Áno

Vek klientaMin:

18 rokov

Max:

65 rokov

Minimálna výška úveru

5000,00 €

Maximálna výška úveruDo 90% z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti, max. 330.000 €.
Doba splatnosti úveru v rokochMin:

1

Max:

30

Zabezpečenie úveru
Čerpanie úveru hneď po podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Áno

Náklady na ocenenie bytu bankovým znalcom---
Náklady na ocenenie domu bankovým znalcom---
Zriadenie záložného práva - kolky66 €
List vlastníctva - kolky8 €
Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru (%)

1,00 %, min. 200 €

Zmena v úverovej zmluve

65,00 €

Zmena nehnuteľnosti ako zabezpečenia

149,00 €

Expresné spracovanie úveru

0,00 €

Ďalšie čerpanie úveru

10,00 €, prvé čerpanie úveru je bezplatné, spoplatnené je druhé a ďalšie čerpanie

Predčasná splátka k termínu obnovy

0,00 €

Predčasná splátka mimo termínu obnovy

Skutočné náklady banky priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie alebo mimoriadne splatenie a náklady, ktoré vznikli banke v súvislosti s predčasným splatením, avšak najviac vo výške 1% z predčasne splatenej sumy.

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %)

20% istiny úveru na bývanie v lehote jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy o úvere na bývanie

Pokuty a sankcie
Sankčná úroková sadzba

5% + štandardná úroková sadzba

Poplatok za 1.upomienku

Skutočné náklady

Poplatok za 2. upomienku (resp. výzvu na predčasné splatenie)

Skutočné náklady

Spôsob splácaniaAnuitný
Povinné poistenie splácania úveruNie
Povinné poistenie nehnuteľnosti

Áno

Povinné životné poistenie

Nie