Poštová banka - Užitočné bývanie na refinancovanie

Všeobecné informácie
BankaPoštová banka
ProduktUžitočné bývanie na refinancovanie
AkciaAkcia:
- bez poplatku za poskytnutie úveru, 

- možnosť získať úrokovú sadzbu od 0,50 % p.a. pri fixácii na 1, 2 a 3 roky.

Aktuálne úrokové sadzby:
- pri FIX1 od 0,50%
- pri FIX2 od 0,50%
- pri FIX3 od 0,50%
- pri FIX5 od 0,70%

Podmienky úveru od 1.5.2021
Ponuka ročnej úrokovej sadzby pre fixácie na 1, 2 a 3 roky:
- do 70% hodnoty nehnuteľnosti je od 0,50%,
- do 80% hodnoty nehnuteľnosti je od 0,95%,
- nad 80% hodnoty nehnuteľnosti je od 1,75%.

Ponuka ročnej úrokovej sadzby pre fixáciu na 5 rokov:
- do 70% hodnoty nehnuteľnosti je od 0,70%,
- do 80% hodnoty nehnuteľnosti je od 1,15%,
- nad 80% hodnoty nehnuteľnosti je od 1,95%.

Zľavy z úrokovej sadzby za voliteľné služby:
- za  splácanie úveru z Užitočného účtu vedeného v Poštovej banke a jeho aktívne využívanie vo výške 0,30 %.
Podmienky získaniaPre osoby rezidentov aj nerezidentov s trvalým pobytom na území SR, ktorí dovŕšili vek 18 rokov. 
Podmienkou poskytnutia úveru je posúdenie schopnosti žiadateľa úver splácať. 
Schopnosť splácať úver sa posudzuje u všetkých žiadateľov uvedených v žiadosti o úver na základe: 
- dostatočnosti, pravidelnosti a stability príjmov,  
- výšky pravidelných záväzkov a životných nákladov.
Výhody / BonusyVýhody:
- možnosť si znížiť úrokovú sadzbu úveru so službou ÚSPORA, ktorá je naviazaná na sporiaci účet,
- sporiaci účet môže mať rodič, iný rodinný príslušník, priateľ alebo ktokoľvek iný, nie je viazaný a prostriedky sú klientovi stále k dispozícii.
Doklady potrebné k vybaveniuK posúdeniu žiadosti o úver banka požaduje predložiť doklady:
- doklady totožnosti všetkých osôb v úverovom vzťahu,
- doklady o príjme všetkých žiadateľov (len v prípade, že príjem nie je možné overiť v Sociálnej poisťovni),
- doklady k účelu úveru,
- doklady k zakladanej nehnuteľnosti, najmä znalecký posudok.

Banka akceptuje príjmy:
zamestnanec v SR - pracujúci min. 3 mesiace,
zamestnanec v zahraničí – členské štáty EÚ + Švajčiarsko, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, min. 6 mesiacov a príjem je vyplácaný v eurách a na bankový účet,
podnikateľ alebo živnostník - ak podniká min. 2 roky,
dôchodca - so starobným, výsluhovým, invalidným alebo vdovským dôchodkom,
doplnkový príjem (diéty, materský/rodičovský príspevok, práca na dohodu atď.) iba k vyššie uvedeným príjmom.
Povinnosť dokladovať použitie peňazíÁno
Vek klientaMin: 18 rokov
Max: 65 rokov
Minimálna výška úveru10 000,00 €
Maximálna výška úveruDo 90% z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti.
Doba splatnosti úveru v rokochMin: 4
Max: 30
Zabezpečenie úveru
Čerpanie úveru hneď po podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľnostíÁno
Náklady na ocenenie bytu bankovým znalcom---
Náklady na ocenenie domu bankovým znalcom---
Zriadenie záložného práva - kolky66 €
List vlastníctva - kolky8 €
Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru (%)0,00 %, min. 0,00 €
Zmena v úverovej zmluve200,00 €
Zmena nehnuteľnosti ako zabezpečenia200,00 €
Expresné spracovanie úveru0,00 €
Ďalšie čerpanie úveru0,00 €
Predčasná splátka k termínu obnovy0,00 €
Predčasná splátka mimo termínu obnovyReálne náklady súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie úveru na bývanie, max. 1 % z predčasne splatenej sumy úveru.
Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %)Do výšky 20 % z nesplatenej istiny v lehote jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy o úvere na bývanie.
Pokuty a sankcie
Sankčná úroková sadzbaÚrok z omeškania pre úvery na bývanie je uplatňovaný v zákonom stanovenej výške.
Poplatok za 1.upomienkuReálne náklady spojené s vymáhaním.
Poplatok za 2. upomienku (resp. výzvu na predčasné splatenie)Reálne náklady spojené s vymáhaním.
Spôsob splácaniaBez služby ÚSPORA anuitný.
So službou ÚSPORA aktuálna výška zníženej splátky sa vypočíta každý mesiac v nadväznosti na sumu priemerných zostatkov na offsetových vkladových účtoch v banke za predchádzajúci kalendárny mesiac.
Povinné poistenie splácania úveruNie
Povinné poistenie nehnuteľnostiÁno
Povinné životné poistenieNie