Prima banka - Hypotéka na refinancovanie

Všeobecné informácie
BankaPrima banka
ProduktHypotéka na refinancovanie
AkciaAkcia:
- pri fixácii na 45 mesiacov pre všetky hypotéky schválené do 16.7.2021 platí ročná úroková sadzba 0,50% p.a.,
- úroková sadzba pri fixácii na 3 roky je 0,60%, na 4 roky 0,80%, na 5 rokov 0,90%, na 7 rokov 1,00%,
- garantovaná úroková sadzba pre každého,
- bez poplatku za poskytnutie pri splácaní úveru z Osobného účtu vedeného v Prima Banke.

Ponuka úrokových sadzieb:
- fixácia na 3 roky 0,60%
- fixácia na 45 mesiacov 0,50%
- fixácia na 4 roky 0,80%
- fixácia na 5 rokov 0,90%
- fixácia na 7 rokov 1,00%
Podmienky získania

Fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR po dovŕšení veku 18 rokov alebo občan cudzieho štátu (cudzí štátny príslušník), preukázanie pravidelného mesačného príjmu, zabezpečenie úveru vhodnou nehnuteľnosťou.

Výhody / BonusyGarantovaná úroková sadzba pre každého,
- posúdenie žiadosti na počkanie,
- bez dokladovania príjmu,
- bez nového znaleckého posudku,
- akceptovanie pôvodnej nehnuteľnosti
- bez poplatku za poskytnutie úveru pri splácaní úveru z Osobného účtu vedeného v Prima Banke.
Doklady potrebné k vybaveniuPri prenose hypotéky banky nepotrebujete žiadne nové doklady. Potrebujete:
- pôvodnú úverovú a záložnú zmluvu a pôvodný znalecký posudok, ak ho máte dispozícii.
Povinnosť dokladovať použitie peňazí

Áno

Vek klientaMin:

18 rokov

Max:


Minimálna výška úveru

5 000,00 €

Maximálna výška úveru---
Doba splatnosti úveru v rokochMin: 5
Max: 40
Zabezpečenie úveru
Čerpanie úveru hneď po podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Áno

Náklady na ocenenie bytu bankovým znalcom---
Náklady na ocenenie domu bankovým znalcom---
Zriadenie záložného práva - kolky66 €
List vlastníctva - kolky8 €
Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru (%)

1,00 %, min. 300,00 €, úver bez poplatku za poskytnutie pri splácaní z Osobného účtu

Zmena v úverovej zmluve

100,00 €

Zmena nehnuteľnosti ako zabezpečenia

100,00 €

Expresné spracovanie úveru

0,00 €

Ďalšie čerpanie úveru

0,00 €

Predčasná splátka k termínu obnovy

0,00 €

Predčasná splátka mimo termínu obnovy

Skutočné náklady súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1% z predčasne splatenej sumy.

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %)20% istiny v lehote jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy o úvere
Pokuty a sankcie
Sankčná úroková sadzba

5% p.a.

Poplatok za 1.upomienku

15,00 €

Poplatok za 2. upomienku (resp. výzvu na predčasné splatenie)

30,00 €

Spôsob splácaniaAnuitný
Povinné poistenie splácania úveruNie
Povinné poistenie nehnuteľnosti

Áno

Povinné životné poistenie

Nie